Mælan Skole



Se prosjekt

Stadsbygd Omsorgssenter



Se prosjekt

Formidlingsbygg museet Kystens arv



Se prosjekt

Brann- og ambulansestasjon i Rissa



Se prosjekt

Omsorgsboliger Rissa kommune



Se prosjekt

Åsly skole i Rissa



Se prosjekt