Prosjektstyring AS

Brann- og ambulansestasjon i Rissa


Rissa kommune skal bygge ny brann- og ambulansestasjon i sentrum av Rissa.
Bygget skal stå ferdig til påske 2016.
Prosjektstyring AS bistår Rissa kommune fra konseptfase til ferdig bygg.

Oppdrag:
Prosjektleder
Byggherreombud
Uavhengig kontroll bygningsfysikk

Tiltakshaver:
Rissa kommune

Kostnad:
45 mill inkl mva

Areal:
1150 m2