Prosjektstyring AS

Stadsbygd Omsorgssenter


Stadsbygd Omsorgssenter

Oppdrag:
Prosjektleder
Byggherreombud
Uavhengig kontroll bygningsfysikk

Tiltakshaver:
Indre Fosen Kommune

Kostnad:
185 mill inkl mva

Areal:
4000 m2