Prosjektstyring AS

Omsorgsboliger Rissa kommune


Rissa kommune bygger to omsorgsboliger i sentrum av Rissa. Boligene har 8 leiligheter hver
Bygget skal stå ferdig til høsten 2015.
Prosjektstyring AS bistår Rissa kommune fra konseptfase til ferdig bygg.

Oppdrag:
Prosjektleder
Byggeleder
Uavhengig kontroll

Tiltakshaver:
Rissa kommune

Kostnad:
45 mill inkl mva

Areal:
1200 m2