Prosjektstyring AS

Åsly skole i Rissa


Rissa kommune bygger ny Åsly skole.
Skolen skal stå ferdig til 17 mai 2016.
Prosjektstyring AS bistår i hele prosessen fra konsept til ferdig bygg.


Oppdrag:
Prosjektleder
Byggherreombud
Uavhengig kontroll bygningsfysikk

Tiltakshaver:
Rissa kommune

Kostnad:
235 mill inkl mva

Areal:
7000 m2