Prosjektstyring AS

Mælan Skole


Mælan Skole

Oppdrag:
Prosjektleder
Byggherreombud

Tiltakshaver:
Indre Fosen Kommune

Kostnad:
92 mill inkl mva

Areal:
400 m2 Eksiterende bygg
1900 m2 Nybygg