Prosjektstyring AS

Formidlingsbygg museet Kystens arv


Formidlingsbygg Kystens arv

Oppdrag:
Prosjektleder
Byggherreombud
Uavhengig kontroll bygningsfysikk

Tiltakshaver:
Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

Kostnad:
60 mill inkl mva

Areal:
1700 m2